گیج دما،گیج فشار

لطفا فقط از طریق واتس آپ درخواست خود را ارسال نمایید 09122209939 -09022209939 ameli@ameli-co.com
چهارشنبه, 23 خرداد 1403

گیج فشار،گیج دما

نصب شیر اطمینان یا سوپاپ اطمینان

نصب شیر اطمینان یا سوپاپ اطمینان

حالت Seat Tightness یا چفت شدگی قسمت سیت:

در صورتی که شیر اطمینان (سوپاپ اطمینان) به درستی بسته نشده باشد و به عبارتی فشار دیسک بر روی سیت به اندازه کافی نباشد.نه تنها احتمال نشتی از شیر وجود دارد، بلکه پس از مدتی موجب از بین رفتن لبه های شیر و سیت و سطوح آب بندی و بعد از مدتی موجب باز شدن مکرر شیر اطمینان خواهد شد...

یکی از عوامل موثر در Tightness (بسته شدن شیر اطمینان بدون نشتی) جنس نوع دیسک و میزان صافی و نوع پرداخت آن در کارخانه است. همچنین سطح دیسک و سیت باید مقاومت کافی در برابر خوردگی را داشته باشند. در برخی از شرایط امکان استفاده از Soft Seal به جای سیل های فلزی وجود دارد که Tightness بیشتری ایجاد می کند. البته در این حالت سیل آسیب پذیری بیشتری خواهد داشت. عامل دیگری که در مقدار این آب بندی و چفت شدگی سوپاپ اطمینان موثر است، به نوع نصب شیر مرتبط می گردد.

باید دقت نمایید که قبل از راه اندازی سیستم، براده ها و مواد خارجی و خاک و شن و رزین به طور کامل از سیستم تخلیه شده باشند و سپس شیر اطمینان بر روی سیستم نصب و راه اندازی شود، زیرا وجود این ذرات ممکن است موجب صدمات جدی به قسمت سیت شیراطمینان و یا حتی شیرهای دیگر که در مسیر استفاده شده اند شود.

در سیستم های بخار، شیر اطمینان (سوپاپ اطمینان) باید طوری نصب شود که از جمع شدن کندانس در ورودی شیر اطمینان جلوگیری شود و این امر با نصب شیر اطمینان در قسمت فوقانی لوله با کمی فاصله قابل انجام دستیابی است.

در صورتی که شیر در زیر لوله نصب شود، جمع شدن کندانس موجب مرطوب شدن بخار نزدیک شیر شده و خوردگی و سپس نشتی اتفاق می افتد.

همچنین لازم است تا همواره خروجی شیر اطمینان به طور کامل تخلیه گردد تا از تقویت احتمالی خوردگی و نشتی جلوگیری شود :

گیر افتادن ذرات خارجی و رسوبات جامد در حدفاصل سیت و پلاگ در زمان عملکرد عادی سوپاپ اطمینان و یا هنگام آزمایش های دوره ای نیز موجب از بین رفتن حالت آب بندی شیر می شود. بلند کردن دستۀ شیر، بیش از حد نرمال، شاید بتواند به خروج این اجسام کمک کند.

بیشتر مشکلات نشت بخار در شیر های اطمینان در زمان حمل و نقل، جمع شدن ناخالصی و یا نصب نادرست سوپاپ اطمینان اتفاق می افتد. استاندارد تست میزان آب بندی داخلی شیر اطمینان معمولا بر اساس استاندارد API 572 صورت می گیرد. حمل و نقل شیرها باید به صورت ایستاده (رو به بالا) انجام شود و هرگز نباید از دستۀ شیر به عنوان نقطۀ اتکا استفاده کرد.

همچنین پوشش های محافظ فلنج ها و پلاک ها نباید قبل از نصب دائمی برداشته شوند. لوله ورودی به شیر اطمینان باید طوری طراحی شود که حداقل افت فشار ممکن در زمان تخلیه را داشته باشد. (به طور معمول 30% فشار تخلیه) و بدین منظور می توان :

- قطر ورودی به شیر اطمینان را بزرگ در نظر گرفت (شکل b). در صورتی که شیر اطمینان در مسیر دور از زانویی و انشعاب و توسط لوله مستقیم و کوتاهی به خط اصلی وصل شود، حداقل قطر لوله ورودی برابر قطر اتصال ورودی شیر اطمینان می باشد. در خطوط قطور و یا هر لولۀ دارای زانویی، قطر انشعاب باید کمینه دو برابر قطر اتصال ورودی سوپاپ اطمینان بوده و توسط تبدیل به قطر مورد نظر برای شیر اطمینان برسد.

- استفاده از زوایا و گوشه ها به صورت منحنی (شکل b)

- کاهش طول لوله ورودی به شیر

- نصب شیر با فاصله حداقل 8 تا 10 برابر قطر لوله بعد از هرگونه تبدیل همگرا، واگرا، زانویی و یا اتصالات Y شکل.

شیر اطمینان باید همواره با Bonnet به سمت بالا و عمودی نصب شود. نصب شیر به صورت زاویه دار می تواند بر عملکرد آن در بلند مدت تأثیر بگذارد.

همینطور نصب شیر اطمینان در انتهای خطوط طویل که معمولاً دارای جریان نیز نیستند، صحیح نیست. در انتهای این لوله ها امکان جمع شدن کندانس و جرم های خارجی که می توانند منجر به صدمه به شیر و اخلال در کار آن شوند، وجود خواهد داشت.

در مورد لولۀ خروجی، بهتر است که در سیستم های بخار و گاز، لوله به سمت بالا حرکت کرده و در سیستم های مابع، حرکت رو به پایین داشته باشد و در هر صورت مهم است که هز رایزری جداگانه دارای تخلیه باشد.

لوله های خروجی افقی باید دارای شیب حداقل 1:100 جهت دور شدن از شیر باشند تا از تخلیۀ ثقلی شیر، اطمینان حاصل گردد. جمع شدن آب در خروجی شیراطمینان یا سوپاپ اطمینان ممکن است موجب اخلال در عملکرد و یا زنگ زدگی در فنر و قسمت های داخلی شود.

بسیاری از شیرهای اطمینان دارای اتصال تخلیه در روی بدنه هستند و در غیر اینصورت باید مطابق شکل زیر لولۀ کوچکی درست بعد از خروجی شیر تعبیه گردد.

ایجاد فشار معکوس برگشتی بر روی سوپاپ اطمینان موجب اخلال در کار آن خواهد شد و بدین منظور، مقدار فشار معکوس باید کمتر از 12% فشار آزادسازی در نظر گرفته شود. از معادلۀ زیر می توان به منظور اندازه گذاری قطر لولۀ خروجی استفاده کرد :

در معادلۀ بالا :

D برابر با قطر لوله

Le طول معادل لوله بر حسب متر

M ظرفیت تخلیه برحسب کیلوگرم بر ساعت

P معرف فشار آزاد سازی ضربدر 12%

Vg نیز حجم مخصوص بخار در فشار آزادسازی بر حسب متر مکعب بر کیلوگرم می باشد.

 

استفاده از لولۀ مشترک تخلیه جهت چند شیر اطمینان خصوصا در سیستم های بخار، چندان مناسب نیست و در صورت لزوم باید نکات طراحی و اجرا به درستی رعایت شود. در صورت استفاده از لولۀ مشترک، قطر لوله در هر مقطع، جهت تخلیۀ تمام اتصالات ورودی باید به اندازۀ کافی بزرگ بوده و بنابراین با ورود هر شیر، افزایش یابد. اتصالات ورودی نباید با زاویۀ بیش از 45درجه نصب شوند.

شکل زیر نصب شیر اطمینان با سیستم تخلیۀ باز را نشان می دهد

شکل زیر نیز نحوۀ نصب سوپاپ اطمینان با سیستم تخلیۀ بسته را نشان می دهد.

 

کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت عاملی و مبرمی محفوظ میباشد.